ಮುಖಪುಟ ಬೆಂಗಳೂರು
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ),ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 2022-2027 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಧಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಈ. ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
“ನಗು”. ನಂ.೩೧೮, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೬೦.ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ೪ನೇ ಮೈನ್,
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೮
ಮೊ: ೯೯೦೦೯೫೯೫೧೬

ಶ್ರೀಯುತ ಸಿ. ರವಿಶಂಕರ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
ಚಿರದೀಪ, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಗಂಗೋತ್ರಿನಗರ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು-572101.
ಮೊ:೯೮೪೫೫೩೮೬೬೬

ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಂ. ಹರೀಶ್

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

#೧೫೯, ೨೦ ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ,                               ೨ ನೇ ಫೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊ:೯೮೪೪೦೫೨೩೨೮

ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜು ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ನಂ.೧೯, ಶಿವನಿಲಯ ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೬.,ಮೊ:೯೮೪೫೭೯೯೪೪೬.

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ. ಆರ್. ಕೆ.

ಖಜಾಂಚಿ
ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ:೯೪೪೮೭೧೫೪೭೬.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್.

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಗಣೇಶ ಬೀದಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ: ೯೪೪೯೧೯೧೯೬೩.

 

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 2022-2027 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಟಟ್ಟ/ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವಿವರ :


ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ : (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ,ದಕ್ಷಿಣ,ಪೂರ್ವ)

1. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಈ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
“ನಗು”,ನಂ.೩೧೮, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೬೦.ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ೪ನೇ ಮೈನ್, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೮ ಮೊ:೯೯೦೦೯೫೯೫೧೬
2. ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜು ಎಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ.೧೯, ಶಿವನಿಲಯ ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೬., ಮೊ:೯೮೪೫೭೯೯೪೪೬.
3. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗಣೇಶ ಬೀದಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ: ೯೪೪೯೧೯೧೯೬೩
4. ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಜಿ.ಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ. 71, ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲಯ¸2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-68 ಮೊ:೯೯೦೦೧೦೮೨೮೮.
5. ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಂ. ೧೧೪,೪ ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಲೇ ಔಟ್,ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೩, ಪೋನ್:೯೯೦೦೩೨೭೩೩೩
6. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ.೯೩," ನಮ್ಮನೆ-ಸುಮ್ಮನೆ", ೩ನೇ ವಾರ್ಡ್, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೊ: ೯೪೮೩೫೨೯೯೮೮.
7. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಎ. ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ನಂ.೧೦೫೫, ೧೦ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,೨ನೇಹಂತ ಬೆ-೮೬. ಮೊ:-೯೯೦೧೯೪೭೧೨೫.


ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

8. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ. ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಸಾದರ ಬೀದಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-೫೬೨೧೦೭, ಮೊ:೮೪೭೯೯೪೬.


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

9. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿ.ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ: ೯೮೪೫೦೭೭೦೩೫
10. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ:೯೪೪೯೯೧999೩.


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

11. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮುತ್ಸಾಗರ, ಬಿಸ್ಕೂರು ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ., ಮೊ:೯೪೪೮೬೮೩೩೮೬.
12. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಸಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಚಿಕ್ಕಮಸ್ಕಲ್ಲು, ಮಾರಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೮೭೯೪೬.


ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

13. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರಯ್ಯ ಸಿ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೧೮೬೮, ಚಂದ್ರೋದಯ, ಜನತಾನಗರ, ಭೋಗಾದಿ ೨ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೬೧೧೩೨೬೨.


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

14. ಶ್ರೀ ಸಿ. ರವಿಶಂಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಚಿರದೀಪ", ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೩ ಮೊ: ೯೮೪೫೫೩೮೬೬
15. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಲುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೦೦೨೩೩೪೯೫
16. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಆರ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಗಾನ ಸಿರಿ" ೬ ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೨ ಫೋ: ಮೊ:೯೮೪೪೬೩೫೬೮೦


ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

17. ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು ಪಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೯
18. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಕೆ.ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮುದಿಗೆರೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ:
19. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹನುಮಂತಪುರ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೊ: ೩೪೨೩೦೮..


ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

20. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸದಸ", ಗೌರಿನಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೫೩೫೫೦೭
21. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಡಿ.ಜಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊ: ೯೩೪೧೨೩೯೧
22. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಭವ್ಯ ವೈ.ಎಲ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಯರೇಖಲಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊ: ೯೩೪೩೬೧
23. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊ: ೯೯೮೦೦೩೧೦
24. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಟೇಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
S/o ನಾಗರಾಜಪ್ಪ,ದೇವಲಕೆರೆ, ಕೆ.ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ,ನಿಡಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.ಪಿನ್ : 572116. ಮೊ: 7022010705.


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

25. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿಗೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೩೬೫೦೮೦
26.ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಕೊರಟಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:-೨೯೭


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ:

 

27. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಕೆ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೪೪೮೩೪೨೩೦೮.
28. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವೀರಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೭೮೯೯೭೮೭೭೫೫
29. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ. ಆರ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ:೯೪೪೮೭೧೫೪೭೬.
30. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೭೮೭೭೫೫
31. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೯೭೩೦೮.


ತಮಿಳುನಾಡು: ಹೊಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

32. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಚ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
SIPCOT ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಜ಼ೂಜ಼ುವಾಡಿ, ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್: ೬೩೫೧೨೬, ತಮಿಳುನಾಡು. ಮೊ: ೦೯೯೪೪೯೨೨೬೩೪.


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಹಿಂದೂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

33. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಲ್ಲಪುರಂ, ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಮಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ, ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಮೊ: ೦೯೯೪೯೪೪೬೨೭೮


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಮಡಕಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

34. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ. ೧-೮೦/ಎ, ಕಲ್ಮರಿ,ಮಡಕಶಿರಾ ಮಂಡಲ್, ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜೆಲ್ಲೆ,ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ಪಿನ್-515303, ಮೊ: +91 09986527327


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಪೆನಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ:

 

35. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಈದುಲಬಳ್ಳಾಪುರ, ಪೆನಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮೊ:-೪೮೩೮೨೨೯೭

~~~~~~~~***~~~~~~~~

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ),ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ 2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮತದಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಟಟ್ಟ/ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವಿವರ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಈ. ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
“ನಗು”. ನಂ.೩೧೮, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೬೦.ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ೪ನೇ ಮೈನ್,
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೮
ಮೊ: ೯೯೦೦೯೫೯೫೧೬

 


ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮುತ್ಸಾಗರ, ಬಿಸ್ಕೂರು ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ., ಮೊ:೯೪೪೮೬೮೩೩೮೬.

ಶ್ರೀ ವಸಂತಯ್ಯ ಹೆಚ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ( ಅಂಚೆ), ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ. ಮೊ: ೭೪೦೬೦೭೦೮೮೦

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಕೆ.

ಖಜಾಂಚಿ
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೪೪೮೩೪೨೩೦೮.

ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜು ಎಂ.

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನಂ.೧೯, ಶಿವನಿಲಯ ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೬., ಮೊ:೯೮೪೫೭೯೯೪೪೬.


ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಟಟ್ಟ/ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವಿವರ :

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ : (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ,ದಕ್ಷಿಣ,ಪೂರ್ವ)

 

 

1. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಈ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
“ನಗು”,ನಂ.೩೧೮, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೬೦.ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ೪ನೇ ಮೈನ್, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೮ ಮೊ:೯೯೦೦೯೫೯೫೧೬
2. ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜು ಎಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ.೧೯, ಶಿವನಿಲಯ ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೬., ಮೊ:೯೮೪೫೭೯೯೪೪೬.
3. ಶ್ರೀ ವಸಂತಯ್ಯ ಹೆಚ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ( ಅಂಚೆ), ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ. ಮೊ: ೭೪೦೬೦೭೦೮೮೦
4. ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಜಿ.ಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ. 71, ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲಯ¸2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-68 ಮೊ:೯೯೦೦೧೦೮೨೮೮
5. ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಂ. ೧೧೪,೪ ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಲೇ ಔಟ್,ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೩, ಪೋನ್:೯೯೦೦೩೨೭೩೩೩
6. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ.೯೩," ನಮ್ಮನೆ-ಸುಮ್ಮನೆ", ೩ನೇ ವಾರ್ಡ್, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೊ: ೯೪೮೩೫೨೯೯೮೮.
7. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಎ. ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ನಂ.೧೦೫೫, ೧೦ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,೨ನೇಹಂತ ಬೆ-೮೬. ಮೊ:-೯೯೦೧೯೪೭೧೨೫.


ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

8. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅ.ಪಾ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಸಾದರ ಬೀದಿ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-೫೬೨೧೦೭, ಮೊ:೮೪೭೯೯೪೪೬.


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

9. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿ.ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ: ೯೮೪೫೦೭೭೦೩೫
10. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಗಣೇಶನ ಬೀದಿ, ನೆಲಮಂಗಲ,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ:೯೪೪೯೧೯೧೯೬೩.


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

11. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮುತ್ಸಾಗರ, ಬಿಸ್ಕೂರು ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ., ಮೊ:೯೪೪೮೬೮೩೩೮೬.
12. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಚಿಕ್ಕಮಸ್ಕಲ್ಲು, ಮಾರಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೮೭೯೪೬.


ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

13. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರಯ್ಯ ಸಿ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೧೮೬೮, ಚಂದ್ರೋದಯ, ಜನತಾನಗರ, ಭೋಗಾದಿ ೨ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೬೧೧೩೨೬೨.


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

14. ಶ್ರೀ ಜಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಮಂಜು ಕೃಪಾ", ೨ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೩ ಫೋ:೯೮೪೫೨೫೬೦೦೮
15. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಲುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೦೦೨೩೩೪೯೫
16. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಆರ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಗಾನ ಸಿರಿ" ೬ ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೨ ಫೋ: ಮೊ:೯೮೪೪೬೩೫೬೮೦


ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

17. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೯೫೨೭೩೩೫
18. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಎಂ.ಎಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮುದಿಗೆರೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋ:
19. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹನುಮಂತಪುರ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಮೊ: ೩೪೨೩೦೮..


ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

20. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿ.ಹೆಚ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
"ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸದಸ", ೧ನೇ ಮೈನ್, ೧ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ,, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೫೩೫೫೦೭೭೩೭
21. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಸಾದು ಸಂಗಮ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಂ.೩೫೦/೨, ೧೦ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೮೬ , ಮೊ: ೯೩೪೧೨೩೯೨೮೧
22. ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿ.ಟಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಮೊ: ೯೩೪೩೬೧೦೩೨೧
23. ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಲ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಕೋಡ್ಲಾಪುರ, ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊ: ೯೯೮೦೬೨೦೩೧೦
24. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಶಿವರಾಂ ಡಿ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೧೬೪೨೨೨೪೨೪.


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

25. ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ. ಬಲರಾಮಯ್ಯ , ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಕಲ್ಲಗುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:-೯೪೪೮೩೮೨೨೯೭
26. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಎ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಎ. ಅರಸಾಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೪೩೬೫೦೮೦


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ:

 

27. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಕೆ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೪೪೮೩೪೨೩೦೮.
28. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವೀರಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೭೮೯೯೭೮೭೭೫೫
29. ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ. ಆರ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ:೯೪೪೮೭೧೫೪೭೬.
30. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುಂದಿಹಳ್ಳಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೭೮೭೭೫೫
31. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ದೇವಿ ಸಿ,, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಟಕನಾಪುರ, ಕಲ್ಲೂಡಿ ಅಂಚೆ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೯೭೩೦೮.


ತಮಿಳುನಾಡು: ಹೊಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

32. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಚ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
SIPCOT ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಜ಼ೂಜ಼ುವಾಡಿ, ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್: ೬೩೫೧೨೬, ತಮಿಳುನಾಡು. ಮೊ: ೦೯೯೪೪೯೨೨೬೩೪.


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಹಿಂದೂಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

33. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗೊಲ್ಲಪುರಂ, ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಮಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ, ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಮೊ: ೦೯೯೪೯೪೪೬೨೭೮


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಮಡಕಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ :

 

34. ಶ್ರೀ ಡಿ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಗುಡ್ಡಗುರಿಕೆ (ಅಂಚೆ), ವಯಾ ನೀಲಕಂಠಾಪುರಂ, ರೊಳ್ಳಾ ಮಂಡಲ್,ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ, ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಿನ್-೫೧೫೨೯೧, ಮೊ: +91 ೦೯೫೭೩೪೯೦೨೬೭.


ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ : ಪೆನಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ:

 

35. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಈದುಲಬಳ್ಳಾಪುರ, ಪೆನಗೊಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮೊ:-೪೮೩೮೨೨೯೭


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು


2017-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

 

 

 

 

1. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹೊನ್ನಗಂಗೇಗೌಡರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಂ.೭೩೫, ೪ನೇ ಇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೧೦ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂ-೮೬. ಮೊ;೯೭೪೦೪೪೭೨೬೫.
2. ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಹರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಂ.೧೫೯,೨೦ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, .ಪಿ.ನಗರ ೨ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-೭೮. ಮೊ:೯೪೪೮೫೩೧೭೭೬
3. ಶ್ರೀ .ಡಿ.ರಾಮಯ್ಯ ನವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹೊಳಕಲ್ಲು (ಗ್ರಾಮ) ನರುಗನಹಳ್ಳಿ (ಪೋ), ಗೂಳೂರು(ಹೋಬಳಿ), ತುಮಕೂರು (ಜಿಲ್ಲೆ), ಮೊ:೯೩೪೩೦೮೭೯೩೯
4. ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜು, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು,
ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್,ನಂ.ಎಎ 1502, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ,ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-24. ಮೊ:9480065687
5. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್.,ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಪರ್ಣಕುಟೀರ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ-ಪೂರ್ವ,ತುಮಕೂರು-5720103. ಮೊ:9590150014
6. ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆ.ಜೆ., ಉದ್ಯಮಿಗಳು,
ನಂ.16/16, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಕೋರಮಂಗಲ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-34. ಮೊ:9945150365.
7.ಶ್ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಸಿ. ವೀಣಾ ಕೋಂ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು
ನಂ.51/1, ಶ್ರೀ ಕೃಪಾ, 15ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ವಾಟರ್‍ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 079. ಮೊ:9035079306
8. 2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ)
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು.

2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

 

 

ಶ್ರೀಯುತ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಈ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು
“ನಗು”. ನಂ.೩೧೮, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೬೦.ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ೪ನೇ ಮೈನ್,
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೯೮
ಮೊ: ೯೯೦೦೯೫೯೫೧೬

2. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮ ಚಂದ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಂ.೯೩," ನಮ್ಮನೆ-ಸುಮ್ಮನೆ", ೩ನೇ ವಾರ್ಡ್, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಾದು ಸಂಗಮ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಂ.೩೫೦/೨, ೧೦ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೮೬ , ಮೊ: ೯೩೪೧೨೩೯೨೮೧
3. ಶ್ರೀ ಅನಂತರಾಜಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಂ.೬೬೪೨/೫, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಲೇ‌ಔಟ್, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ:೯೮೮೦೧೦೫೭೭೩.
4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಕುರೂಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಹೊಸೂರು (ಹೋ), ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೊ: ೯೯೦೨೯೧೯೧೧೦
5. ಶ್ರೀ ವಸಂತಯ್ಯ ಹೆಚ್ , ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ ( ಅಂಚೆ), ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ. ಮೊ: ೭೪೦೬೦೭೦೮೮೦
6. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಜಿ.ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಖಜಾಂಚಿ,
ವಿನಾಯಕನಗರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ., ಮೊ: ೯೪೪೮೩೪೨೩೦೮..
7. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಂ.೩೫೮೫, ಶ್ರೀ ವರಪ್ರದ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಹಿಂದೆ
ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೧೯೦೦೫೪೩
8. ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜು ಎಂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ನಂ.೧೯, ಶಿವನಿಲಯ ೧ನೇ ಮಹಡಿ, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೬., ಮೊ:೯೮೪೫೭೯೯೪೪೬.
9. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
SIPCOT ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಜ಼ೂಜ಼ುವಾಡಿ, ಹೊಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್: ೬೩೫೧೨೬ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊ: ೦೯೯೪೪೯೨೨೬೩೪.
10. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೭೧, ೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೧ನೇ ಹಂತ, ಟೀಚರ‍್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು , ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು-೭೮, ಮೊ:೯೯೦೦೧೯೨೪೧೬
11. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೧೩೧/ಬಿ, ೪ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೧೦. ಮೊ: ೮೯೦೪೭೦೭೫೪೫
12. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೆ.ಜೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೧೬/೧೬, ೬ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಕೋರಮಂಗಲ ೧ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-೩೪, ಮೊ:೯೯೪೫೧೫೦೩೬೫.
13. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸೆಟೆಂಷನ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೊ: ೯೮೪೫೦೭೭೦೩೫
14.ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆರ್. ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತೊಟ್ಲುಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ & ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೦೦೨೩೩೪೯೫
15. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರಯ್ಯ ಸಿ.ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೧೮೬೮, ಚಂದ್ರೋದಯ, ಜನತಾನಗರ, ಭೋಗಾದಿ ೨ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೬೧೧೩೨೬೨.
16. ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಡಿ.ಜಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೭೨೧. ೬೪ ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ೫೮ ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇ‌ಔಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು. ೮೪. ಮೊ:-೯೦೦೮೭೧೯೩೧೬.
17. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಚನ್ನಕೇಶವ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೭, ೧ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಐ.ಜಿ. ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ೫ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಲೇ‌ಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೯೫, ಮೊ: ೯೮೪೫೫೧೦೬೭೬
18. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಪಿ.ಎಂ. ಬಿನ್., ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೫೮, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಲಯ, ಕುವೆಂಪು ರೋಡ್, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್,ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ತುಮಕೂರು. ಮೊ:೯೭೪೦೪೫೫೪೪೨
19. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್‌ರಸ್ತೆ ನಂ.೧೦೫೫, ೧೦ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,೨ನೇಹಂತ ಬೆ-೮೬. ಮೊ:-೯೯೦೧೯೪೭೧೨೫.
20.ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೯೧೬, ಗಣೇಶ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ, ಬೇಗೂರು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೬೮ ಮೊ:-೯೯೭೨೮೮೫೫೩೩.
21. ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುತ್ಸಾಗರ
ಬಿಸ್ಕೂರು ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೪೪೮೬೮೩೩೮೬.
22. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಜಿ.ಎನ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಗುಂಡಾಪುರ, ಕಾದಲವೇಣಿ ಅಂಚೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೮೪೫೮೪೩೩೧೫
23. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ ಗಂಗಾಧರ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಿದರುಗುಪ್ಪೆ, ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೨೧೦೭ ಮೊ: ೯೭೪೩೪೭೪೬೮೨
24. ಶ್ರೀ ಮಾಗೋಡು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಂ.೪, ಸಪ್ತಗಿರಿ ಲೇ‌ಔಟ್, ೧ನೇ ಮೈನ್, ನಾಗರಭಾವಿ ೨ನೇ ಹಂತ ೯ನೇ
ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೭೨ ಮೊ: ೭೬೭೬೩೮೦೫೦೫, ೦೮೦-೨೩೧೮೨೩೬೮
25. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹೆಚ್. ಆರ್. ಬಿನ್ ಛತ್ರದ ರಾಮಯ್ಯ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಿರೇಬಿದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಮುಂಭಾಗ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ , ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ., ಮೊ: ೮೭೬೨೬೪೭೬೫೧. ೯೪೪೮೩೪೨೨೮೧.
26. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ. ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ, ಕೇ/ಆ, ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವೀರಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೭೮೯೯೭೮೭೭೫೫
27. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ್ ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಂ.೬೦೪ ಪಾರ್ವತಿನಗರ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-೫೮ , ಮೊ; ೯೪೪೯೧೬೦೮೬೮
28. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಜೆ. ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ ೯೪೪೮೦೦೫೯೭೧
29. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ವಿ.ಎ. ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, .
ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮನೀಶ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಲೆಪಕ್ಕ, ಸುಮಂಗಲಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೫೯೫೮೯೦೪.
30. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಂ.ಎಲ್ ಕೋಂ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಧನಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ವಿ.ವಿ ಪುರಂ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೯೭೩೦೮೭೯.
31. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಂ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಪಲ್ಲಿ (ಅಂಚೆ), ಪರಗಿ ಮಂಡಲಮ್,ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲೂಕ್, ಮೊ: ೯೩೪೨೬೩೨೭೯೭..
32. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸೋಮಂದೇಪಲ್ಲಿ (ಅಂಚೆ), ಸೋಮಂದೇಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಮ್, ಪೆನಗೊಂಡ ತಲೂಕ್, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ-೫೧೫೧೨೨. ಮೊ::೦೯೪೯೧೧೩೫೦೭೬
33. ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಎನ್. ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು. .
ಮಾರುತಿ ನಿಲಯ ಆದರ್ಶನಗರ, ೬ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಪಕ್ಕ, ತುಮಕೂರು ತಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೯೯೦೨೭೫೦೫೪೬
34. ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಒಳಕಲ್ಲು, ಗೂಳೂರು ಹೋ, ನರುಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೨೯೪೦೬೩೩.
35. ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಿ., ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡೆಲ್ಟಾಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ, ತುಮಕೂರು. ಮೊ: ೯೯೮೦೦೩೩೩೩೦.
36. ಶ್ರೀಮತಿ. ನಂದಿನಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ.ಹೆಚ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅವ್ವ, ೩ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ೨ನೇ ಲಿಂಕ್‌ರೋಡ್, ಅಶೋಕನಗರ, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೩. ಮೊ:-೯೪೪೮೬೯೩೫೩೯ / ೯೪೪೮೩೪೩೮೦೮
37. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದಾನಂದಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕಡವಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಹೋ, ಶಿರಾ ತಾ , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೪೪೩೨೨೬೯೮.
38.ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿರಾ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:೮೯೭೧೬೫೯೬೦೧.
39. ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಗೌಡ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ, & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೭೨೯೨೨೬೬೫
40. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಣ್ಣಲಿಂಗೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ರಂಟವಳಲು ಗ್ರಾಮ & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೭೪೧೫೬೮೯೯೪.
41. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿ.ಹೆಚ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸದಸ, ೧ನೇ ಮೈನ್, ೧ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗೋಕುಲ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ ರೋಡ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೫೩೫೫೦೭೭೩೭
42. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಶಾಂತಲಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೮೦೨೮೧೩೭೭.
43. ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಕೋಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪುರವರ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
44. ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾದರಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ . ಮೊ: ೯೦೦೮೪೬೫೧೬೫.
45. ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ.ಬಲರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಪಿ.ಡಬ್ಲು.ಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ಕಲ್ಲಗುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:-೯೪೪೮೩೮೨೨೯೭
46. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿವಾಸ, ಕನಕವೃತ್ತ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೮೬೧೭೧೯೯೧. ಮೊ:೭೮೨೯೧೮೧೯೪೭
47. ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ.೪೬೯ /೧, ಪಟೇಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ತೋಟದಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ- ೫೬೦ ೦೭೩. ಮೊ: ೯೯೦೧೪೭೦೯೪೧.
48. ಶ್ರೀ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಗುಡ್ಡಗುರಿಕೆ, ವಯಾ ನೀಲಕಂಠಪುರಂ(ಸೊ, ರೊಳ್ಳ ಮಂಡಲ್, ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲೂಕ್, ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ., ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ಫಿನ್: ೫೧೫೨೯೧. ಮೊ:೦೯೫೭೩೪೯೦೨೬೭

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು


2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

 

 

 

1. ಶ್ರೀ ಎಂ .ಹೊನ್ನಗಂಗೇಗೌಡರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಂ.೭೩೫, ೪ನೇ ಇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ೧೦ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂ-೮೬. ಮೊ;೯೭೪೦೪೪೭೨೬೫.
2. ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಹರೀಶ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಂ.೧೫೯,೨೦ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, .ಪಿ.ನಗರ ೨ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂ-೭೮. ಮೊ:೯೪೪೮೫೩೧೭೭೬
3. ಶ್ರೀ .ಡಿ.ರಾಮಯ್ಯ ನವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹೊಳಕಲ್ಲು (ಗ್ರಾಮ) ನರುಗನಹಳ್ಳಿ (ಪೋ), ಗೂಳೂರು(ಹೋಬಳಿ), ತುಮಕೂರು (ಜಿಲ್ಲೆ), ಮೊ:೯೩೪೩೦೮೭೯೩೯
4. ಶ್ರೀ .ಶಿವಶಂಕರ್ ಆರ್, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು
ನಂ.೧೧೪, ೩ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಲೇ‌ಔಟ್, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೩. ಮೊ: ೯೯೦೦೩೨೭೩೩೩
5. ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರುರವರು
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಮಾಜೀ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು

ನಂ.೯೩, ನಮ್ಮನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ, ೩ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೭೮.
6. ಶ್ರೀ .ವಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೋರಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
ನಂ.೬.೭ ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧.
7.ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ. ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ವೇಯರ್,
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪ, ೯ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪುರಂ ತುಮಕೂರು-೨
8.ಶ್ರೀ .ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಮ್.
ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಕೆ.ಇ.ಬಿ, ಮಾರುತಿ ನಿಲಯ, ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಜಾಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಶಿರಾ ನಗರ. ಮೊ:೯೫೯೦೨೮೪೮೩೪.
9. ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ)

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲೂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು.


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು, 2014-2017 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು